(?)

Webdesign

MdH-Imaging.nl

Tarieven vertalingen en correctiewerk
De tarieven zijn afhankelijk van:

a) de gewenste deadline: voor spoedopdrachten geldt een – tevoren en in overleg vastgestelde - toeslag;

b) de moeilijkheidsgraad van de teksten: moeilijke teksten vereisen vaak meer tijd (er is immers meer onderzoek en/of overleg met collega-vertalers nodig) en zullen dus ook hogere kosten met zich mee brengen;

c) de kwaliteit van het aangeleverde Engels. Voor het corrigeren van Engelse vertalingen geldt de kwaliteit van de “eigen” vertaling. Immers: hoe beter die is, des te minder werk voor de vertaler/redacteur. Maar andersom geldt ook: wanneer het Engels van een dermate “on-Engelse” kwaliteit is dat de tekst geheel opnieuw vertaald moet worden, dan is er geen sprake meer van revisie, maar van een “hertaling” en zullen de normale tarieven worden gehanteerd. Indien dit naar mijn mening nodig is, zal ik hierover uiteraard tijdig contact met u opnemen.

Tarieven taaltrainingen en -cursussen
Deze zijn afhankelijk van het feit of de training/cursus wordt gegeven vanuit een externe opdrachtgever (meestal een taalinstituut of school) of op particuliere basis, dus zonder tussenkomst van een derde partij.

Voor particuliere taaltrainingen en –cursussen wordt het tarief in overleg met de cursist vastgesteld. Vooraf vindt een intakegesprek plaats om de wensen en leerdoelen te bepalen.

In principe geldt dat een bijeenkomst van een taaltraining of -cursus door de cursist geannuleerd mag worden, mits uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij annulering korter dan 24 uur tevoren wordt de training of cursus als gegeven beschouwd en dus ook in rekening gebracht.

Taaltrainingen en -cursussen dienen vooraf (per bank of contant) te worden betaald. U ontvangt een factuur of kwitantie.

Offertes

Vóórdat ik aan een opdracht begin, wordt in overleg met u een offerte opgesteld; deze dient u voor akkoord te tekenen en terug te sturen of mailen. In het laatste geval dient de offerte te zijn voorzien van een digitale handtekening. In de offerte kunnen eventueel ook de wederzijdse afspraken worden vastgelegd.

Voor het aanvragen van een offerte: klik op Contact.

Facturen

Facturen worden na het afronden van de vertaling gestuurd en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Wanneer het om een langdurig project gaat, worden er afspraken gemaakt over tussentijdse betalingen.